ביקשתם מידע, לא תמיד קיבלתם: הדו"ח שחושף מי עמד ביעד

דו"ח פעילות היחידה הממשלתית לחופש המידע לשנת 2020 מתפרסם הבוקר | בין המשרדים שענו בחיוב על אחוז הבקשות הגבוה ביותר: משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, רשות האוכלוסין וההגירה ושירות בתי הסוהר | הרשויות לגביהן הוגשה כמות התלונות...

Inner 620/130

אדוני השר, הגיע הזמן שתספר לכולם עם מי נפגשת

היחידה הממשלתית לחופש המידע מודיעה על נוהל חדש: נוהל פרסום יומנים של נבחרי ציבור ועובדי ציבור • טיוטת הנוהל פורסמה לציבור, ועם השלמתו הוא יחייב את משרדי הממשלה ויחידות הסמך • המשמעות: תדעו עם...

מהיום תדעו הכל: כך נבחרו הדיינים לתפקידם

בעקבות דרישת היחידה הממשלתית לחופש המידע: משרדי הממשלה יחשפו מידע לציבור באופן אקטיבי במסגרת תכנית להפצת מידע יזום • בין היתר: פרוטוקולים של ישיבות מועצת הגז הטבעי, הסכמים של מדינת ישראל עם מדינות אחרות...