המרת אור השמש לחשמל: מה צופנת בשורת ההיתוך הגרעיני?

זה קרה השבוע: הצוות האמריקני שבמתקן ההצתה הלאומי (NIF) בליברמור שבקליפורניה, הודיע כי הצליח לראשונה לבצע היתוך גרעיני המפיק יותר אנרגיה מזו שהושקעה ביצירת ההיתוך | מה בדיוק המשמעות של ההישג, כמה הוא קרוב...

Inner 620/130