כרוניקה של חרדה פיננסית: כך לא התרחשה ה'ריצה אל הבנק'

בנקים בסדרי גודל עצומים קרסו בעקבות סיקור תקשורתי שלילי שהובילו ל'"ריצה אל הבנק", אחרים נמכרו לפי שווי נמוך משמעותית משווים הריאלי - ודווקא חברות ה-P2P, שתיק האשראי שלהן אפסי לעומת סכומי הפיקדונות של 'SVB',...