Inner 620/130

דו”ח היציבות הפיננסית מלמד על אופטימיות זהירה

בנק ישראל מפרסם היום את דו"ח היציבות הפיננסית למחצית הראשונה של 2019, המעריך על בסיס ניתוח סיכונים פיננסיים את יציבותה של המערכת הפיננסית ואת עמידות המוסדות הפיננסיים ומגזרי העסקים ומשקי הבית, בפני חשיפות לסיכונים...

14% מהמשכנתאות באפריל – עבור דירות להשקעה

המשקיעים לקחו לא מעט משכנתאות באפריל וגם יתר עמישראל ממשיך לקחת הלוואות לדיור • ומה יחליטו היושבים על הגדר, לקראת ממשלת המעבר שצפויה למשול עד סוף הקיץ? • היועצים המשפטיים ובג"ץ יכריעו: האם 'מחיר...