Inner 620/130

כותבים את הקוד שיעניק תעסוקה לתושבי הנגב המזרחי

המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל ממשיך לחזק את התעסוקה בנגב ומשיק את מיזם code;negev שיעניק לתושבי הנגב המזרחי הכשרה מקצועית ותעסוקה איכותית בתחום ההייטק • ממצפה רמון ועד שגב שלום