רשות התחרות: כך יותר שת”פ בין מלווים בהסדרי חוב

הרשות מפרסמת להערות הציבור פרק נוסף בגילוי הדעת (טיוטות) העוסק בשיתופי פעולה בין משקיעים מוסדיים שלא בתחום התחרות • הפרק החדש עוסק בשיתופי פעולה בהסדרי חוב, וזאת בהמשך לפרקים שפורמו לעניין שיתופי פעולה בקבלת...