Inner 620/130

‘אמות המידה’ החדשות רק החריפו את מצב מנותקי החשמל

מסמך שהוגש על ידי הסיוע המשפטי לבג"צ חושף: למרות התחייבות רשות החשמל וחברת חשמל לירידה משמעותית במספר הניתוקים, בשנת 2018 נרשם גידול בשיעור מנותקי החשמל וחלה הרעה במצבם • שיעור הניתוקים לזכאים להנחה עלה...