Inner 620/130

תחקיר: כך העלימו טראמפ ומשפחתו מאות מיליונים

אביו של הנשיא טראמפ העביר לו ולבני משפחתו את כספו לפני מותו כדי להימנע מתשלום מסים על הירושה • הרשויות בניו יורק פתחו בבדיקת תיקי הדיווח של הנשיא, אך הסיכוי לתביעה, קלוש • כך...