Inner 620/130

הזהב השחור: האם מחיר הדלק לקראת הוזלה משמעותית?

הישראלים מתלוננים לא-פעם על מחירי הדלק במדינה, הגבוהים בהרבה מהממוצע במדינות המפותחות • האם התחרות תפתור את המונופול בשוק, או שמא יבוא מסיבי? • כך מתכוונת המדינה להילחם על כיס הצרכן

הולכים לקניון ומגלים שאין מתחרה לשופרסל? לא עוד

סוף להסדרי הבלעדיות של שופרסל במרכזים מסחריים וקניונים: במסגרת הסכמה על צו מוסכם עם שופרסל, תבטל שופרסל את כל הסדרי הבלעדיות במקרקעין להם היא צד. בנוסף, תשלם שופרסל עיצום כספי בסך של 8.9 מיליון...

"הצרכן הישראלי מנוצל בתרופות ללא מרשם וויטמינים"

משרדי הכלכלה והבריאות: הגיע הזמן להוריד את המחירים בישראל ולהפסיק לנצל את הצרכן הישראלי. החלה חובת השקיפות על רשתות הפארם: יחויבו לפרסם את המחירים באתר הרשות להגנת הצרכן - כדי שהצרכנים יבצעו השוואת מחירים...

משכו את הערר: אל על וישראייר לא יתמזגו

שבועות ספורים אחרי שהוגשה תשובת הממונה על הגבלים עסקיים לעררים מטעם אל על וישראייר על התנגדותו למיזוג ביניהן, הודיעו היום חברות התעופה הישראליות כי הן מוותרות על העררים מטעמן