Inner 620/130

אמור לי את עיר מגוריך ואומר לך את מחיר המשכנתא שלך

מחקר חדש בבנק ישראל בדק ומצא שככל שהכנסתכם גבוהה יותר והדירה הנרכשת במקום יוקרתי יותר כך תשלמו פחות ריבית על המשכנתא • עוד מצא המחקר שככל שהאוריינות הפיננסית ובחינת השוק טובות יותר כך ירד...