ההשקעה הישראלית בחינוך: מהגבוהות במדינות ה-OECD

נתוני הלמ"ס מגלים כי בשנת 2018 הייתה ההוצאה הלאומית לחינוך במוסדות חינוך בישראל 7.2% מהתמ"ג, לעומת ממוצע של 5.5% במדינות ה-OECD | חלקה של ההוצאה הציבורית במימון ההוצאה לחינוך בישראל בשנת 2018 היה 81%,...

Inner 620/130

התחזיות התבדו: התמ”ג התכווץ רק ב-2.4%

המצב רע, אבל ביחס לעולם, מצבה של ישראל מזהיר • הירידה בסך התוצר המקומי הגולמי, משקפת ירידות בהוצאה לצריכה פרטית, בהשקעות בנכסים קבועים ועליות ביצוא הסחורות והשירותים ובהוצאה לצריכה ציבורית • ירידה של 4.1%...

הצמיחה בעקבות עלייה בהוצאה לצריכה פרטית

על פי נתוני הלמ"ס, העלייה בהוצאה לצריכה הפרטית, היא המביאה לנתוני הצמיחה המפתיעים בתמ"ג • למרות ירידות בהשקעות ביצוא, בבניה שלא למגורים ובהשקעה בכלי תחבורה, הצמיחה עומדת על 4.1 אחוזים