הצ'יינג'ים: "הבנקים עושים הכל על מנת לפגוע בנו"

איגוד נותני שירותים פיננסיים מוסדרים פנה לשר האוצר ולמפקחת על הבנקים: "ההתעמרות של המערכת הבנקאית גורמת לפגיעה ממשית דווקא באוכלוסיות חלשות ובעסקים מודרי אשראי - הבנקים מתנכלים אישית לפעילים בתחום"

Inner 620/130