ישיבות מקוונות? הדירקטורים יקבלו שכר מלא

ועדת החוקה אישרה: גמול מלא בתקופת הקורונה לדירקטורים חיצוניים בחברות ציבוריות וחברות אג"ח בישיבות מקוונות | עוד אישרה הוועדה כי גם בעלי תפקידים בחברות לתועלת הציבור יוכלו לקבל גמול מלא עבור השתתפות בישיבות מקוונת | יו"ר...

שנה קדימה: רוב החברות הציבוריות ישרדו את הקורונה

ניתוח מתוך דוח היציבות הפיננסית שיפורסם בקרוב ע"י בנק ישראל: כלכלני הבנק מנתחים את עמידותן של מאות חברות ציבוריות בישראל • ניתוח האיתנות הוא בטווח של שנה קדימה לחברות הנסחרות בבורסה במטרה לבחון אם...

תחומי התעסוקה בהם נדרשים דירקטורים

חברי הדירקטוריון של חברות פרטיות, ציבוריות וממשלתיות אחראים על תכנון ההתפתחות של החברה מבחינה אסטרטגית. הם בוחנים את נתוני החברה ממבט על ומציגים שינויים אפשריים בהתנהלותה על מנת להגביר הן את האפקטיביות בה היא...