סל הטבות משמעותי לקידום ענף ההייטק הישראלי

ראש הממשלה, שר האוצר ושרת החדשנות סיכמו על סל הטבות משמעותי לקידום ענף ההייטק הישראלי | הממשלה תקדם שלושה תיקוני חקיקה שנועדו לחזק ולקדם את ההייטק הישראלי כמנוע צמיחה מרכזי במשק