Inner 620/130

המכולת מסרבת לקבל את הבקבוק עם הפיקדון? תתלוננו!

ממשו את זכותכם: כל בית עסק שמוכר מיכלי משקה חייב לקבלם בחזרה תמורת דמי הפיקדון • על פי חוק, כל בית עסק שמוכר מיכלי משקה מלאים החייבים בפיקדון - חייב גם לקבל בחזרה מהצרכנים...

דרושות: מכונות איסוף אוטומטיות ודחסניות ליישום ‘חוק הפיקדון’

ההיערכות להחלת חוק הפיקדון על בקבוקי 1.5 ליטרים ומעלה • בהמשך להחלטת השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל להרחיב את חוק הפיקדון, המשרד פונה לציבור לקבל מידע על מכונות איסוף אוטומטיות ודחסניות של מכלי משקה...

הכל תלוי בוועדת הכלכלה: חוק הפיקדון יוחל בינואר?

בכמה תתייקר כל שישיה אם חוק הפיקדון ייצא לדרך? • מחר ההזדמנות - אולי האחרונה - לעצירת המהלך • השרה להגנת הסביבה, גילה גמליאל, הצהירה היום בוועדת הפנים של הכנסת: "חוק הפיקדון על בקבוקי...

סקר אינטרנטי: הח”כים החרדים משרתים אינטרסים זרים

גיאוקרטוגרפיה סקרה (באמצעות האינטרנט) למעלה ממחצית המשתתפים מהציבור החרדי סברו: "החרדים לא צריכים להוביל את ההתנגדות להרחבת חוק הפיקדון גם לבקבוקים גדולים" • קרוב למחצית מבעלי הדעה בציבור החרדי חושבים שחברי הכנסת החרדים משרתים...

הרשתות עתרו: לעצור את חוק הפיקדון לבקבוקים גדולים

איגוד רשתות שיווק המזון באיגוד לשכות המסחר עתר הבוקר לבג"צ נגד השרה להגנת הסביבה וועדת הכלכלה של הכנסת • 11 רשתות מזון מתחרות התאחדו לרגל העתירה הדורשת: להשהות מידית את החלטת השרה על אי עמידה...

אדוני יו”ר ועדת הכלכלה, מלא לנו את הבקבוק בלימונדה

יו"ר ועדת הכלכלה, קח את חוק הפיקדון המריר שיכביד על משפחות רבות בישראל והפוך אותו עבור הממחזרים ללימונדה שתכניס להם אחת לרבעון את כספי המחזור הישר לחשבונות הבנק שלהן • כך יעבוד המנגנון: בלי...
Inner 620/130

ייקור או חיסכון? פיקדון על בקבוקי 1.5 ליטרים

השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל החליטה על המהלך למרות שוועדת הכלכלה טרם אישרה אותו • תינתן למשק תקופת היערכות של כשנה להרחבת חוק הפיקדון, תוך התחשבות באתגרי משבר הקורונה • אם המהלך לא ייבלם סופית...