דרעי בהגשת רפורמות הבינוי: “נחזק מבנים בפריפריה”

חוק התכנון והבנייה החדש: התפרסם התזכיר המלא • הגדלת כוחן של הוועדות - המקומיות והמחוזיות; קומת שטחי ציבור במגרשים פרטיים (מבנים סחירים); ביטול תמ"א 38, יצירת מסלול חלופי וביטול מוסד ההקלות • ההנחיות המרחביות...