דחיית מס שבח או רכישה בימי הקורונה

משבר וירוס הקורונה הכה בכל הבט בחיינו, אם זה בבריאות ובחינוך או במקור פרנסתנו ואופי פעילותנו העסקית • מעבר לתמריצים המסופקים על ידי הממשלה בימים אלו, ישנן גם הוראות חוק שונות, המאפשרות במצבים מסוימים,...

Inner 620/130

מהפכה בתחום מיסוי נאמנות הנדל”ן בישראל

פסק דין תקדימי בחוק מיסוי מקרקעין עשוי לשנות את תחום הנאמנויות בישראל • לפסק הדין השלכות דרמטיות על כל תחום הנאמנויות בחוק, וניתן לצפות כי המדינה תבחר לערער על תוצאות פסק הדין לבית המשפט...

ממתי חל ‘איגוד מקרקעין’ בתמ”א 38?

שאלת הגדרת הגוף כאיגוד מקרקעין הנה בעלת משקל רב ככל שהדבר נוגע לתשלומי המס • כידוע, איגוד מקרקעין מוגדר כחברה שכל נכסיה הינם זכויות במקרקעין, כשלעניין זה 'לא נספרים' נכסים נוספים שונים, ככל שהינם...