אדוני השר, הגיע הזמן שתספר לכולם עם מי נפגשת

היחידה הממשלתית לחופש המידע מודיעה על נוהל חדש: נוהל פרסום יומנים של נבחרי ציבור ועובדי ציבור • טיוטת הנוהל פורסמה לציבור, ועם השלמתו הוא יחייב את משרדי הממשלה ויחידות הסמך • המשמעות: תדעו עם...

בעל צימר חרדי, עבור לגביית תשלום דיגיטלית

המרוויחים הגדולים מ'תקן הצימרים' החדש: מדפיסי היומנים • ה'תו הסגול' לצימרים יכריח את בעליהם למלא בדקדקנות ביומנים ייעודיים - פרט אחר פרט - תיעוד מדויק של כניסת ספקים, מועדי ניקוי כל יחידת אירוח, הצהרות...