שרי האוצר והכלכלה: נקבע כללים להגדרת ייבוא אישי

אחד החסמים המשמעותיים ביבוא אישי הוא שכיום לא קיימת הגדרה ברורה בחוק ובתקנות ל"כמות סבירה" במשלוח של ייבוא אישי. מוצע לקבוע שעד אלף דולר או חמישה מוצרים יוגדרו ככמות סבירה לצורך פטור ממכס