לאן תגיע האבטלה ב-2020

במחצית הראשונה של חודש יוני, על-פי נתוני סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ירידה בהיקף העובדים שאינם משתתפים באופן פעיל בכוח העבודה • שיעור האבטלה בכל שנת 2020 צפוי לעמוד על כ-8%-8.5% •...

Inner 620/130

עוד בטרם משבר הקורונה: ירידה ביבוא וביצוא

ירידה של 0.9 אחוזים ביצוא ושל 5.3 אחוזים ביבוא סחורות בחודשים דצמבר עד פברואר • למרות עליה ביצוא סחורות למדינות האיחוד האירופאי, צניחה של 38% ביצוא למדינות אסיה, קיזזו את הפער והורידו את סך...