Inner 620/130

"כינר" – פנים חדשות על שפת הכנרת.

השנה הנופשים במלון, ייהנו מתנופת ההתחדשות שחווה המלון בחודשים האחרונים.  המרחב הציבורי במלון, קיבל במלון 'פנים חדשות'. מסדרונות בית המלון זכו  לתשומת לב מיוחדת,