הקומבינה בלשכת התעסוקה: כך התחמקו המובטלים מעבודה

פקיד השמה ויעוץ בלשכת התעסוקה באשדוד, לקח שוחד מדורשי העבודה כדי שלא תוצע להם עבודה מתאימה וכך יוכלו להמשיך לקבל את דמי האבטלה ללא עיסוק בפועל | נאשמת נוספת הורשעה בריבוי עבירות של תיווך...

Inner 620/130