הישגים ופערים: מערכת החינוך בישראל תמונת מצב

תוצאות מבחני מיצ"ב ופיזה של 2018 מראות שתוצאות מערכת החינוך בישראל רחוקות מלהשביע רצון ונמוכות מאוד ביחס למדינות OECD • למרות זאת, חל שיפור מסוים ברוב המקצועות והופחתו הפערים בין המגזר הערבי לכללי

Inner 620/130

מול יהודי: מה הסיכוי של תלמיד ערבי להצליח בבגרות?

סקירה כלכלית שבועית שמפרסם אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר עוסקת בהישגים בבגרות ובפערים בין ערבים ויהודים: תלמידים ערבים מצליחים משמעותית פחות בבחינות הבגרות בהשוואה לתלמידים יהודים, גם אם הם בעלי ציונים דומים בכיתה ח'