אושר לבניה המגדל הגבוה בישראל – 100 קומות

הועדה המחוזית אישרה את בניתו של "מגדל בין ערים שיוזמת עיריית תל אביב על שטח שבבעלותה, במגדל יהיו שימושים מעורבים ויוקצו בו עשרת אלפים מ"ר לשטחי ציבור

Inner 620/130