ביקושים של 25 מיליארד להנפקת האג”ח ההיסטורית

הנפקה מוצלחת לחשב הכללי: השלים גיוס אג"ח בשווקים הבינלאומיים בהיקף כולל של 5 מיליארד דולר, מתוכם 1 מיליארד דולר לטווח של 100 שנה • בהנפקה נרשמו הביקושים הגבוהים עד כה בהיסטוריית מדינת ישראל של מעל...

ביקושים גבוהים בהנפקת אג”ח של חברת נמלי ישראל

ביקושים גבוהים של פי 4 בשלב המוסדי בהנפקת אג"ח של חברת נמלי ישראל • לאור הביקושים הגדולים שהתקבלו בשלב המוסדי ותנאי השוק האטרקטיביים, הוגדל היקף הגיוס ל-1.5 מיליארד ש"ח • שלב ההנפקה הציבורי: ביום...

רשות התחרות: כך יותר שת”פ בין מלווים בהסדרי חוב

הרשות מפרסמת להערות הציבור פרק נוסף בגילוי הדעת (טיוטות) העוסק בשיתופי פעולה בין משקיעים מוסדיים שלא בתחום התחרות • הפרק החדש עוסק בשיתופי פעולה בהסדרי חוב, וזאת בהמשך לפרקים שפורמו לעניין שיתופי פעולה בקבלת...