Inner 620/130

2,534 זוכים בהגרלה הגדולה העשירית של מחיר למשתכן

בשעות הקרובות יושלם פרסום שמותיהם של 2,534 זוכים בהגרלה הגדולה העשירית של מחיר למשתכן • בהגרלה השתתפו 21,423 משקי בית, מתוכם 80% מסדרה ג' • מרבית הזוכים הם מסדרה ג' וקרוב למחציתם נחשבים בני...

קבינט הדיור: תכניות התחדשות עירונית ל-18,000 דירות

שבעה מתחמים בכמה ערים הוכרזו כמתחמי התחדשות עירונית ויקודמו במסלול מהיר למתחמים מועדפים • באין ממשלה - הוארכה כהונת מטה הדיור הלאומי עד חודש מרץ • גם בניית ממ"דים בצפון יזכו למסלול ירוק לתכנון...

תמ"א 38: הארכת חיים או קבורת חמור?

הארכת הפרויקט בשלוש שנים, או דחיית הקץ? • חילוקי דעות בין הגורמים השונים איך להתייחס להחלטה להאריך את תמ"א 38 • ראש מטה הדיור שמח בהארכה: "זו תוכנית מצילת חיים" • מנכ"לית מנהל התכנון:...

מחלף החשמל פינת התשתית: הדרך לייצור סולארי בצמתים

הדרך לחשמל ירוק מתקצרת: תכנית חדשה-ישנה שמתעוררת לתחיה גורסת שימוש במחלפים שיש בהם שטחים ריקים וגישה של המדינה לחיבור תשתיתי קרוב - לשם ייצור חשמל ירוק סולארי • כ-140 מחלפים ברחבי הארץ יותאמו ל'פס...