72% מהמשלמים דמי ניהול מקסימליים בקרנות הפנסיה מרוויחים פחות משכר מינימום

כך עולה מנתוני רשות שוק ההון שהוצגו לדרישת ועדת הכספים, לפני הנתונים 45% מקבוצה זו משתכרים אף פחות מ-2,700 ₪ בחודש. עוד הוצג כי 69% מתוך סך ההצטרפויות בדמי ניהול מקסימליים נעשו באמצעות הסכמי...

inner