Inner 620/130

השרים אישרו את התקציב | מה בפנים ומה בחוץ

יו"ר הכנסת וראשי הקואליציה מקדמים במרץ את תקציב המדינה לקראת ההצבעה הראשונה במליאה, עוד לפני ראש השנה | הרפורמה בחקלאות, המס על המשקאות המתוקים, המס על החד הפעמי, אגרת הגודש בגוש דן (שהנכים הוחרגו...

מי יהיה זכאי למענק ביטול טיסות? הח"כים יכריעו

לנוכח המשבר בענף התיירות אמר מנכ"ל לשכת מארגני התיירות הנכנסת: "אנחנו סופגים אש מכוחותינו – על הקורונה נוכל להתגבר, על האש הידידותית מהאוצר לא" • סמנכ"ל משרד התיירות: "אין תכנית ייעודית לכל הענף, אלא...

גפני מעכב תקציבים במחאה על אפליית הילדים המיוחדים החרדים

דיון סוער בוועדת הכספים: עשרות העברות תקציביות אושרו • מספר העברות מעוכבות בידי חברי הוועדה במחאה על אי תקצוב של גני החינוך המיוחד במוסדות המוכש"ר • במהלך הדיון אושרו העברות בין המשרדים והגופים השונים...

מבקר המדינה: היו ליקויים, אך האוצר התנהל כחוק

ועדת הכספים אישרה את הצעת תקציב מבקר המדינה לשנת 2020 • התקציב יעמוד על כ-390 מיליון ₪ • במהלך הדיון, מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן התייחס לדו"ח הצפוי לעסוק בגרעון תקציב המדינה לשנת 2018: "היו...

רכש הגומלין: נציגי הציבור נגד אנשי המקצוע

העיכובים הרבים במכרזים הממשלתיים בעקבות חובת רכש הגומלין מגיעים לצוות בדיקה ייעודי בוועדת הכספים • בישיבה הראשונה נתגלעו ביתר שאת חילוקי הדעות בין הכלכלנים ואנשי המקצוע, לבין התעשיינים המקומיים ונבחרי הציבור

אושר בטרומית: מענק עבודה יעבור בירושה

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת החוק למענק עבודה ליורשי נפטר. על פי ההצעה אם נפטר עובד וערב פטירתו היה זכאי למענק על פי החוק - יורשו יהיה זכאי לתשלום המענק
Inner 620/130

מיזוג בנק איגוד – מזרחי טפחות, הח"כים נגד המפקחת בעד

 חברי הכנסת התנגדו למיזוג האפשרי עקב החשש שהדבר ייפגע  עוד יותר בתחרות בענף הבנקאות ובעובדי הבנק. בניגוד המפקחת על הבנקים בדיון שהתקיים בועדת הכספים, הביעו חברי הוועדה ובתוכם ח"כ מיקי לוי, שטען שאסור לאפשר...

הצעת חוק להגבלת עמלות הסליקה נדחתה בועדת השרים

ועדת השרים דחתה הצע"ח להגבלת עמלות הסליקה לעסקים קטנים ארגוני העצמאים הביעו תרעומת רבה וקוראים לכנסת להעביר את ההצעה בהצבעה המתוכננת במליאת הכנסת ביום רביעי הקרוב. הצעת חוק הגבלת עמלות הסליקה לעסקים קטנים של...