עלויות מחירי התובלה הימיים לישראל זינקו מעל 500%

מחירי ההובלה הימית טיפסו בשל סירוב חלק מהאניות לפרוק מטען בישראל, חיובי שהייה בנמלים לפריקה ואגרות אחסון למכולות הריקות, לצד חיובי אגרות מעגן ועוד • האגרות המושתות על היבואנים ממריאות ואין פתרון לאחסון המכולות...