Inner 620/130

עשור למשבר הכלכלי: הבנק שילם דיבידנד ראשון

עשור למשבר הסאבפריים, הבנק המלכותי של סקוטלנד מתאושש מהמכה האנושה שחווה ומשלם דיבידנד ראשון מזה עשור • ממשלת בריטניה עדיין מחזיקה ב- 62% מהחזקות הבנק שחילצה, לאחר שמכרה 9% בכמעט ממחצית המחיר ששילמה עליהם