יום שישי יהפוך ליום מסחר בבורסה לניירות ערך?

לקראת שינוי ימי המסחר בישראל? הבורסה לניירות ערך מפרסמת קול קורא לציבור בנושא הוספת יום שישי כיום מסחר, לשם התאמת ימי המסחר לסטנדרט המקובל בשווקי העולם | המהלך נעשה בשיתוף ובתיאום עם רשות ניירות...

פורסמו תקנות החברות: שורת הקלות לחברות שנסחרות בחו"ל

התקנות נועדו להקל בתחולת דיני החברות הישראליים על חברות שנסחרות בבורסות זרות, בעיקר בארה"ב | כיום ישנן כ-200 חברות ישראליות שרשומות למסחר בבורסות בחו"ל, כ-50 מהן חברות דואליות הנסחרות במקביל גם בבורסה בתל אביב...