87% סבורים: אי אפשר להתקיים משכר המינימום

המדד החברתי-כלכלי 2022: 68% מהציבור תומך במיסוי גבוה יותר על בעלי הון והכנסה גבוהה; מצביעי כל המפלגות תומכים בהגדלת המיסוי על בעלי הון | 51% מהישראלים תומכים בהעלאת מסים לצורך שיפור השירותים החברתיים...

Inner 620/130