הרופאים שוב בראש: השכר של עובדי המדינה רק עולה

עם שכר גבוה מהממוצע במשק, תקציב הוצאה לשכר ששווה ל-50% מהוצאות המדינה - שכר עובדי המדינה נחשף ומוכיח שוב כמה כיף להיות פקיד או עובד מדינה • דו"ח נתוני השכר לשנת 2018 שמתפרסם היום...

מחקר של בנק ישראל קובע: התואר הראשון לא תמיד נחוץ

מול דרישות סף חסרות ביסוס של תואר ראשון לכל משרה ממשלתית מגיע מחקר של בנק ישראל וטורף את הקלפים • בישראל השכלה עודפת של 14%בקרב בוגרי תואר ראשון והשיעור של אלו באי-התאמה בין מקצוע...

מתוך מעל 7,000 מכרזי משרות: רק 1.1% לחרדים

דו"ח הגיוון התעסוקתי והייצוג בשירות המדינה מעלה תמונת מצב עגומה: 7,031 מכרזים פורסמו בשנת 2018, רק 1.1% מהם יועדו לחרדים • הבשורה: בשנה הקרובה היעד עומד על שילוב 7% חרדים במשרדי הממשלה •...