Inner

מערך הסייבר מתריע: אל תמהרו לציית לבוס

מערך הסייבר הלאומי מפרסם סוג חדש של מתקפת סייבר: התחזות קולית לבכירים בארגון • התוקפים עושים שימוש בטכנולוגית בינה מלאכותית כדי להתחזות קולית לבכירים בארגון • מטרת התקיפה היא לשם הנעת עובד לביצוע פעולות...

“כל שרשרת האספקה חשופה לסייבר”

מהתשתיות ה'פשוטות' ועד לכל הנושאים הקריטיים כך מתכוננים במערך הסייבר הלאומי לאבטחת מידע והגנת סייבר מפני מתקפות • בתוך כך, בנק ישראל חתם עם מערך הסייבר הלאומי על הסכם שיתוף פעולה בעת מתקפה...

מול עו”ש מרוקן: כך מתכוננים הבנקים לפיגוע סייבר

המהפכה הטכנולוגית עשויה להוביל לאירוע רחב שבמסגרתו יקומו אזרחי ישראל בוקר אחד ויגלו שכל חשבונות העו"ש והחיסכון התרוקנו לטובת פושעי סייבר עלומים • בבנקים לא מניחים לתרחיש המטריד הזה לקרות • כך מאבטחים את...

ביטוח לעסקים נגד מתקפות סייבר

סוגים שונים של ביטוח לעסקים מציעים לעסק הגנה מפני סכנה רלבנטית זו או אחרת. כתלות בתחום בו פועל אותו עסק, כך עליו להגן על עצמו מפני תביעות פוטנציאליות שונות, כאשר התחום והאופן בהם פועל...
Inner