Inner 620/130

יחידות אחרונות – כל הסיבות להשקיע בפרויקט בפלטבוש

 אל מרתון המכירות שקיימה קבוצת ‘בסדנו’ לפני כשבועיים, הגיעו משקיעים רבים שביקשו ללמוד על אפשרויות ההשקעה בקבוצה בכלל והתעניינו במיוחד בהזדמנות ההשקעה במבנה במרכז פלטבוש שבברוקלין, ניו-יורק. כנס המשקיעים שהקדים את מרתון המכירות חשף...

הנדל”ן בארה”ב נחלש, שכר הדירה בישראל מתייקר

במקרה של האטה בכלכלה שכר הדירה המתייקר יקרר בצורה משמעותית ויקח איתו את האינפלציה‬ • הפד מתחיל להתקפל בכבוד • 'מלחמת הסחר': למי קראתם מלחמה? ומה הנזק לחוסכים • האטה משמעותית בשוק הנדל"ן...