הנוהל החדש של המשטרה מול העיתונאים: כל הפרטים

בג"ץ הכריע: הנוהל שגובש להסדר בין המשטרה לתקשורת מעקר את כל העתירות שביקשו שלא לאפשר לתקשורת לסקר אירועים שונים, בעיקר בעלי רקע בטחוני • אפילו זוויות הצילום נלקחו בחשבון בהכרעת בג"ץ שעודד את הנוהל...

Inner 620/130