במרתפים ובמקלטים: "יש כאן ילדים שאין להם אוכל"

רב העיר אודסה הרב אברהם וולף פנה לחברי ועדת החוקה: "תעבירו אלינו כסף עכשיו כדי שנוכל לרכוש מזון ותרופות; שעון החול אוזל" | בקול חנוק סיים הרב וולף את דבריו: "כתב לי רב ש"יש...

Inner 620/130