מ-2024: הספקים הגדולים לא יוכלו יותר לסדר מדפים ברשתות

החל משנה הבאה גם ספקים גדולים לא יוכלו יותר לסדר מוצרים על המדפים ברשתות המזון | הפעולות שמאפשר פטור הסדרנות עלולות ליצור חשש לפגיעה בתחרות, כיוון שכך ספקים קטנים ניצבים בנחיתות תחרותית מול ספקים...

Inner 620/130