ירידה לצד התמתנות | פורסמו נתוני סקר המשרות הפנויות

סקר המשרות הפנויות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגלה כי לראשונה מתחילת שנת 2021 חלה ירידה במספר המשרות הפנויות בענף האירוח והאוכל | עוד עולה מהסקר כי בניתוח שיעור השינוי החודשי של המשרות הפנויות ושל...

Inner 620/130

העובדים האבודים | מספר המשרות הפנויות במשק רק עולה

מניתוח נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה של ביקוש לעבודה לחודש יוני 2021, עולה כי שיעור המשרות הפנויות בחודש יוני עמד על 4.98% (לעומת 4.85% בחודש מאי) | מספר המשרות הפנויות בחודש יוני עמד על 134,310...