Inner 620/130

'אפריקה ישראל' ברכישת ענק במתחם סומייל היוקרתי בת"א

בעסקת התמחרות באולם בית המשפט, מול כונס נכסים ושופט בימ"ש השלום, גברה 'אפריקה ישראל' על קבוצת חג'ג' כשהציעה סכום עתק של 425 שקלים לקרקע לבניית 174 דירות בלבד במתחם סומייל היוקרתי בת"א • זהו...