מה הגדרתו של "בית תוכנה" ע"פ צו הארנונה?

ועדת הארנונה של עיריית תל אביב חייבה את העירייה להעניק 100% סיווג בית תוכנה לחברה המוכרת מוצר תוכנה ונהנית מרווחים ממנו, משום שהרווחים משמשים לפיתוח מוצר תוכנה נוסף.

אושר לבניה המגדל הגבוה בישראל – 100 קומות

הועדה המחוזית אישרה את בניתו של "מגדל בין ערים שיוזמת עיריית תל אביב על שטח שבבעלותה, במגדל יהיו שימושים מעורבים ויוקצו בו עשרת אלפים מ"ר לשטחי ציבור