Inner 620/130

פינוי בינוי ראשון בשכונה הוותיקה בפתח תקווה

היתר בניה ראשון לפרויקט התחדשות עירונית בשכונת עמישב בפתח תקווה - הצמודה לשכונת הדר גנים הדתית-חרדית • בסופו של התהליך צפויות להיבנות כ-265 דירות ברחוב צלח שלום, הרחוב המרכזי של השכונה כשהכוונה היא לחדש...