בשורה טובה למגדלי הדגים וטובה פחות לצרכנים

ועדת הכספים דחתה את המשך מתווה הורדת המכס לייבוא דגים במהלך שיסייע לענף מגדלי הדגים בארץ להישאר עם הראש 'מחוץ למים' • ההחלטה התקבלה על פי המלצות משרד האוצר והחקלאות למרות שהורדות המכסים הפחיתו...

Inner 620/130

נפילת 'מעדני מיקי': הקריסה מהצד החרדי של המפעל

הרכישה בבית שמש, התחרות על הצרכן החרדי מול המתחרות, המעדניות לשבת שהורידו מכירות והעברת מפעל הדגים מראשל"צ לבית שמש • ממפעל הדגים עד הכיס החרדי: כל הסיבות לקריסת 'מעדני מיקי'