פס”ד בירן: ‘עסק’ להשכרת דירות לפי כמות או צורה?

פסק הדין של ביהמ"ש העליון מכריע בסוגייה האם יסווגו השכרת דירות כהכנסות פסיביות שהמס עליהן מופחת או כהכנסות אקטיביות. האם אדם שמשכיר חמש ושש דירות חשוף כעת לתביעה של רשות המיסים להגיד...