דרישת עודף פרטים: המניפולציות של האתרים המקוונים

באמצעות שינויים במבנה הטפסים: אתרי אינטרנט מקוונים עשויים לעודד משתמשים לחשוף יותר מידע אישי • חוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב הראו שעל ידי שינויים מבניים באופן ההצגה של טופס ההרשמה, המבוססים על יישום הטכניקה השיווקית...