מבצע אכיפה משולב כנגד משחטה ואולם אירועים בכפר חב"ד

מבצע האכיפה התקיים היום נגד משחטת עופות ואולם אירועים על פעילות שלא כדין על רקע הליכים פליליים ומנהליים, במסגרתם הוגשו, בין היתר, כתבי אישום בגין ביצוע עבירות לפי חוק התכנון והבניה וחוק רישוי עסקים

Inner 620/130