המחוזית אישרה לרמ”י 758 יח”ד ברחובות

אושרה בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מרכז תכנית רשות מקרקעי ישראל ברחובות לשכונת קריית ההגנה • תכלול 758 יחידות דיור בתמהיל מעורב של בינוי צמודי קרקע ודירות גן/גג