Inner 620/130

גב-ים תקים את מפעל רב-בריח בעסקת ענק משותפת

גב-ים מרחיבה את פעילותה בתחום התעשייה: מתקשרת בעסקה משותפת להקמת מפעל רב בריח באשקלון, בשטח כולל של כ-40 אלף מ"ר • גב-ים תקים את המפעל, ורב בריח תשכור אותו לתקופה של 25 שנים •...