זינוק של כ-460% ברווח הנקי של חמשת הבנקים הגדולים 

למרות התחרות והפיקוח, הבנקים בישראל ממשיכים להרוויח הון • הבנקים מעדיפים לנתב את הכסף שלהם למקומות רווחיים ובטוחים יותר: תיק האשראי למשכנתאות זינק מול עלייה של 3.8% בתיק האשראי לעסקים בינוניים וגדולים • ולאן...

Inner 620/130

דלק קידוחים הרוויחה למעלה משני מליארד שקל

במהלך שלושת הרבעונים האחרונים נרשמו במשק ביקושי שיא של כ-  7.5 BCM - רווחי השותפות לתקופה ינואר עד ספטמבר 2017 הסתכמו לסך של כ-755 מיליון דולר, לעומת סך של כ- 209 מיליון דולר בתקופה...