יימשך החזר ההוצאות לעסקים; רישיונות העסק יוארכו?

מנכ"ל משרד הכלכלה פנה למנכ"ל משרד הפנים: הארך תוקף רישיונות עסק עד לסוף שנת 2021 – כסיוע משמעותי והכרחי לשרידותם של העסקים • שר האוצר אישר את הרחבת הסיוע לעסקים בתקופת הקורונה • רף...

יואב קיש: לא רואה סיבה לא להעניק רישיון עסק ל 15 שנה

בדיון בוועדת הפנים בהצעת החוק של משרד ראש הממשלה למתן רישיון עסק דיפרנציאלי (בהבדלים ובשוני בין ערכים) טען קיש כי יש צורך שגם משרדי הממשלה יהיו מעורבים בנושא והוסיף כי יש לתת תוקף ארוך...